Forex Bilgi

Devülasyon Hakkında Bilgi

Devalüasyon kavramını kısa bir şekilde açıklamak gerekirse  bir ülkenin sahip olduğu para biriminin başka bir ülkenin sahip olduğu para birimleri karşısında değerinin düşmeye başlaması olarak açıklanabilir. Genel olarak çok fazla hareketli olmayan kur ile birlikte döviz piyasasında işlem göstermekte olan ülkelerin sahip oldukları para biriminin, ödemeler bilançosundaki açıktan dolayı devlet tarafından bilinçli olarak müdahale edilerek, ulusal paranın dış satın alma gücünün düşürülmesiyle gerçekleştirilir. Ülke para biriminin kıymeti, diğer ülke para birimlerine karşı değer kaybettirilmesinin en büyük amacı ülke ekonomisinin toparlanması amacı taşır.
Sabit kur rejimlerinde devletin direkt müdahalesi ile değer düşürme yapma gerekliliği zorunlu hale gelir. Bu gereklilik iki ana sebepten dolayı meydana gelmektedir. İstikrar için ve İhracatı Arttırmak için.
İstikrar Devalüasyonu
İstikrar devalüasyonu yapılmaması durumunda ülke ekonomik durgunluğa sürüklenir. Ekonomik kalkınma tamamen yavaşlar hatta eksi büyümeler gözlemlenir, dış tecim açıkları rekor düzeylere ulaşır.
İhracatı Destekleme Devalüasyonu
Ülkeler ihracatlarını arttırabilmek için büyük rekabet içindedirler.  Günümüz çağında pek çok ülke sabit kur rejiminin tam tersi bir şekilde dalgalı serbest kur rejimi içinde ulusal para birimlerini dalgalanmaya bırakmıştır. Ancak “Kur harpları” olarak tabir edilen ihracat yarışında ülke para birimlerinin aşırı değerlendiği durumlarda ülkelerin ihracat oranı azalarak ithalatın yükselmesine ve dış tecim açıklarının büyümesine yol açmaktadır. Dalgalı rejimde kur’u makul seviyelerde ama devamlı olarak nispeten ucuz tutmak bir fazlaca zordur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir