Ekonomi Haberleri

İhracat İşlemlerinde Yeni Dönem

Resmi Gazete’te yapılan açıklamaya göre artık ihracat işlemlerindeki süreçler elektronik ortama taşınacak. Alınan bu karara göre artık süreçler buradan paylaşılacak ve elde edilen veriler gümrük idaresi tarafında bu ortamda saklanacak.

İhracata ilişkin gümrük beyannameleri ihracatçıyla elektronik ortamda paylaşılacak ve gümrük idaresi tarafınca elektronik ortamda saklanacak.
Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz mevzusu yönetmelik değişikliğiyle mevcut mevzuat “Kağıtsız Gümrük Uygulaması” ile uyumlu hale getirildi ve ihracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortama taşınmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafınca elektronik imzayla imzalanacak ve bu bildiri hakkında gümrük idaresince meydana gelen tüm işlemler elektronik imzayla gerçekleştirilecek. Beyannamenin ihracatçıyla paylaşılması ve gümrük idaresince saklanması elektronik ortamda olacak.

Gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yöntemiyle verilmesi esas alınacak. Uluslararası düzenlemelerden meydana gelen yükümlülüklerden veya Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler haricinde ekli belgeler gümrük idaresine bu şekilde ibraz edilemeyecek. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde bildirge eki belgelerin aslı istenebilecek.
İhracatçıyla paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama bakılırsa kağıt veya elektronik olarak sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde ihracatçı tarafınca saklanacak.
Elektronik ortamda mevcut olmayan belgeler hariç ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ekleri gümrük idaresi tarafınca kağıt ortamında saklanamayacak.
İhracata yönelik bu işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla meydana getirilen bu düzenlemeler 2 ay sonra yürürlüğe girecek.
Ek olarak, ilave gümrük vergisi ve ek mali mecburiyet kapsamındaki ürünlerin serbest dolaşıma girebilmesi için menşe belgelendirmesi “menşe şahadetnamesi” ile yapılabilecek. Söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın Avrupa Birliği’nden “A.TR Dolaşım Belgesi” eşliğinde gelmesi halinde Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar dışında menşe şahadetnamesi aranmayacak.
Öte taraftan, tecim Bakanlığının Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali zorunluluk Tahsili Hakkında kararın Uygulanmasına Dair bildirii ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında bildirii yürürlükten kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir